Düzenleme Komitesi

Dr. Öğr. Üyesi A. Tuğba GÜROĞLU

Arş. Gör. Dr. Emel ÜNVER DEMİR

Arş. Gör. Dr. Kübra ÖZKAN

Arş. Gör. Onur KAYA